Сьогодні президент України Віктор Янукович видав Указ, яким затвердив Положення про Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, а також її персональний склад. Зазначена комісія, згідно з Положенням, є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, а її основними завданнями є:

- підготовка пропозицій щодо вжиття заходів для завершення виконання Україною зобов`язань, що випливають з її членства в Раді Європи, визначених Висновком Парламентської асамблеї Ради Європи №190 (1995), з урахуванням положень резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України, зокрема Резолюції 1755 (2010);

- сприяння налагодженню тісної співпраці між Україною та Європейською Комісією "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), підготовка пропозицій щодо врахування її висновків та рекомендацій;

- підготовка пропозицій щодо досягнення відповідності положень Конституції України європейським стандартам і цінностям на основі рекомендацій Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія);

- здійснення аналізу нормативно-правових актів та моніторингу ефективності реалізації таких актів з метою приведення їх у відповідність із європейськими нормами і стандартами, вимогами політичної складової Копенгагенських критеріїв 1993 року щодо набуття членства України в Європейському Союзі, а також підготовка пропозицій з удосконалення законодавства України;

- підготовка довідкових матеріалів, що стосуються питань відповідності правової системи України вимогам політичної складової Копенгагенських критеріїв 1993 року, виконання відповідних положень Плану дій "Україна - Європейський Союз", вжиття заходів щодо висвітлення роботи з виконання цього Плану в засобах масової інформації.

Головою Комісії (з позначкою "за згодою") записаний народний депутат Сергій Головатий. Голова Комісії за посадою є членом Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

Загалом у комісії 21 член - усі правники, зокрема з керівними посадами у навчальних закладах, юридичних фірмах та громадських об`єднаннях. Щоправда 19 з них позначені "за згодою".

За матеріалами УНІАН.