У рамках розширення виробництва в 2012 році на комбінаті «Заваллівський графіт» в смт. Завалля запущена оновлена технологічна лінія з переробки природного графіту, яка дозволяє отримувати на основному процесі максимальне вилучення графіту з руди та можливість нарощувати обсяги випуску графітової продукції у зв'язку зі збільшенням вимог ринку.
 
Оновлена лінія з переробки графіту - це перехід на новий рівень, крок до подальшого розвитку, підвищення якості та конкурентоспроможності національної продукції на міждержавному рівні. Нововведення дозволить підприємству «Заваллівський графіт» істотно розширити сферу застосування продукції, що випускається, та зараз знаходить попит як на різних виробництвах металургії, так і в енергетиці, авіа- і автомобілебудуванні, машинобудуванні, електробудуванні, нанотехнологіях, виробництві будівельних матеріалів та в інших галузях.
 
Технологічна лінія з виробництва графіту являє собою безперервний ланцюг послідовно пов'язаного технологічного обладнання, апаратів та механізмів, які забезпечують такі процеси: дробіння руди (сировини), подрібнення, флотація, зневоднення, сушіння, розсівання, дозбагачення, що дозволяє виготовляти високовуглецевий графіт (С до 99,8 %), повітряно-струменеве подрібнення, розфасування готової продукції. Всі лінії на заводі постійно модернізуються, що дозволяє підприємству виготовляти і експортувати графіт та продукцію з нього стабільно високої якості.

Виробничі лінії підприємства працюють як єдиний цілісний механізм, що дозволяє своєчасно реагувати на зміну попиту споживачів, здійснювати контроль за якістю та обсягом виробництва графіту. А це і є запорука успіху в роботі з клієнтами.