Що керуе бажанням та силою чоловiкiв? У чому природа чоловiка? Цi питання постiйно привертають увагу всього людства. За данними Всесвiтньоi органiзацii охорони здоров"я, 1176 фахiвцiв андрологiв по всьому свiту прийшли до единоi думки: цей дар сили - тестостерон, що видiляеться в органiзмi чоловiка. Тестостерон робить чоловiка чоловiком, безпосередньо контролюе дiяльнiсть головного мозку, статевих органiв та простати, а також статеве життя i обмiн речовин.

Як же змiнюеться кiлькiсть тестостерону, виробленого в органiзмi? Вченi дають таку вiдповiдь: у вiцi пiсля 20 рокiв воно максимально, потiм починае зменшуватися i пiсля 50 рокiв рiзко падае до 1%. Рiвень видiлення тестостерону також розрiзняеться залежно вiд пори року: у жовтнi вiн досягае пiку. Бiльш того, вiн постiйно змiнюеться i на протязi дня: ввечерi рiвень тестостерону починае пiдвищуватися, до ранку досягае максимального показника, а потiм вдень знову поступово знижуеться. Фiзична сила, енергiя i особливо статева функцiя чоловiкiв змiнюеться залежно вiд рiвня тестостерону.

Ключовий момент - чоловiкам необхiдний Дар сили

Чоловiком керуе тестостерон, а видiлення тестостерону контролюеться завдяки силi, яка народжуеться гiпоталамусом, нирками i яечками. Якщо змiцнюеш лише нирки, одержуемий эфект дуже незначний. Ключ до розв"язання чоловiчих проблем - активiзацiя, вiдновлення i оновлення джерела сили.

Гiпоталамус для людського органiзму як головнокомандувач, який керуе передачею нервових iмпульсiв i внутрiшньою секрецiею, керуе джерелом сили; саме вiн вiддае команди ниркам i яечкам.

Нирки - сховище енергii iнь i ян. У наднирниках видiляеться 5% тестостерону.

Яечка: тестостерон i насiння видiляються головним чином саме тут. Частка тестостерону, що видiляеться в яечках становить 95%. Яечка контролюють бiльше 400 органiв i тканин органiзму, вони вiдiграють визначальну роль для фiзичноi сили, енергii та статевоi сили.

Потрясiння - скажена хвиля прийому Дара сили чоловiками по всьому свiту

Починаючи з 1994 року, спортсмени i космонавти першими почали щодня приймати Дар сили, щоб збiльшити фiзичну силу, енергiю, iмунiтет i чоловiчу силу. Виявилося, що Дар сили, який приймаеться спортсменами i космонавтами, це головний елемент, стимулюючий джерело сили до видiлення тестостерону.

Звичайно через 30 днiв прийому препарату гiпоталамус, нирки i яечка приходять у стан постiйного оновлення, видiлення тестостерону наводиться до норми, таким чином нормалiзуеться передача нервових iмпульсiв, внутрiшня секрецiя, обмiн речовин, iмунiтет i робота статевоi системи.

Прийом Дара сили на протязi 10-15 днiв швидко знiмае у чоловiкiв негативнi симптоми, немов чудовим чином повертаючi iм молодiсть. Результати дослiджень показують, що довготривалий прийом Дара сили наповнюе чоловiка енергiею, покращуе апетит, пiдвищуе стан здоров"я, додае сили, повертае щастя в подружне життя.

Ця новина швидко поширилася i миттево привернула увагу чоловiкiв. По всьому свiту Дар сили вiд Sigcess навперебiй купують чоловiки середнього i лiтнього вiку, чоловiки, незадоволенi подружнiм життям, чоловiки, якi страждають гiпертрофiею простати, чоловiки в предклiмактеричний перiод, якi страждають вiд безсоння, запаморочення, шуму у вухах, зниження пам"ятi, цукрового дiабету, захворювань серцево-судинноi системи. Вiдомий французький андролог професор Квiглi зiтхае: "Чоловiки зiйшли з розуму вiд Дара Сили!"

 

Якщо ви зацікавлені в продовженні своєї молодості то замовити препарат Дар Сили можна тут.